cabecera generalDRETS DE PROPIETAT

Els textos, fotografies, il·lustracions, marques, logotips, dissenys i altres elements informatius que s'exposen en aquesta pàgina web són propietat d'Energia Local S.L. o dels seus respectius autors i estan protegits per, entre unes altres, les disposicions legals de la propietat intel·lectual. Està prohibida la reproducció dels elements propietat d'Energia Local S.L. sense comptar amb autorització prèvia, excepte quan la seva reproducció es realitzi únicament amb la finalitat d'incloure un vincle o referència a la present pàgina web i no impliqui cap tipus de modificació dels elements originals.


LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Si bé per part d'Energia Local S.L. es prenen totes la mesures possibles per prevenir qualsevol incidència tècnica, els usuaris d'aquesta pàgina web assumeixen la plena responsabilitat i risc en relació a qualsevol material que es descarreguin, acceptant ser els responsables únics de qualsevol dany o pèrdua de dades que es produís en els seus sistemes informàtics com a conseqüència d'aquesta descàrrega. Els vincles o referències a altres pàgines web que s'inclouen en aquesta s'ofereixen únicament com un servei pràctic per facilitar la navegació i l'accés a la informació per part de l'usuari. Energia Local S.L. no ofereix cap tipus de garantia ni assumeix forma alguna de responsabilitat en relació als continguts que puguin oferir els llocs referenciats ni els usos que puguin realitzar els usuaris que segueixin aquests vincles.


TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ DE CARÀCTER PERSONAL

Qualsevol informació personal que els usuaris d'aquesta web puguin facilitar mitjançant la mateixa a Energia Local S.L. tindrà com a única finalitat donar resposta a les qüestions especificades en la comunicació. Energia Local S.L. no posarà cap dada personal facilitada mitjançant aquesta web en disposició de tercers.